Boligsocial Helhedsplan

vapnagaard-hest

Sammen kan vi mere

Boligsocial helhedsplan Vapnagaard 2015 – 2017

”Sammen kan vi mere” er en fortsættelse af mere end 25 års boligsocialt arbejde i Vapnagaard og af helhedsplanen 2009 – 2013, som blev forlænget til og med 2014. Med den nye helhedsplan 2015 - 2017 er det ambitionen, at alle beboere skal opleve, at Vapnagaard er et godt og trygt sted at bo, og hvor man drager omsorg for hinanden. Helhedsplanen bygger videre på beboere og medarbejderes erfaringer, viden og ressourcer. I et tæt samarbejde udvikler vi nye indsatser og aktiviteter, der skal løse de boligsociale udfordringer i Vapnagaard, med fokus på at sikre en stærk forankring efter helhedsplanens udløb. I den nye boligsociale helhedsplan ønsker vi at sætte fokus på følgende 4 indsatsområder udvalgt blandt de 7 områder Landsbyggefonden har opstillet som mulige indsatsområder.

Visionen for Tibberupparken skal nås via 4 indsatsområder:

  • Børn, unge og familier
  • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  • Beboernetværk, demokrati og inddragelse
  • Image og kommunikation

Den overordnede vision for den boligsociale helhedsplan er udviklet i samarbejde med afdelingens beboere og medarbejdere:

” Alle beboere skal opleve, at Vapnagaard er et godt og trygt sted at bo, hvor man drager omsorg for hinanden. Et boligområde med sammenhængskraft og stærke mangfoldige fællesskaber på tværs at etnicitet, alder og sociale skel. Et boligområde, som er formet af beboernes egne ønsker og behov, og hvor beboerne deltager aktivt og tager medansvar for udviklingen af boligområdet. Et boligområde, med et godt image og stærkt engagement i lokalområdet. ”

Læs mere om vores helhedsplan