Boligsocial Helhedsplan

tibberup-plan1

Tibberupparken bliver nu et endnu bedre sted at bo

Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken 2014-2018

Visionen for den boligsociale helhedsplan er, at gøre Tibberupparken til et attraktivt boligområde. Det skal være et boligområde, man er stolt af at bo i. Det skal være et sted, hvor man som beboer, har lyst til at gøre en indsats og bidrage med hvad man har og kan. Det skal være et område, hvor man kender hinanden, tager hånd om hinanden og har lyst til at være sammen på tværs af kulturer og generationer.

Visionen for Tibberupparken skal nås via 4 indsatsområder:

  • Børn, unge og familier
  • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  • Beboernetværk, inddragelse og demokrati
  • Udsatte grupper

Formålet med den boligsociale helhedsplan er, at gøre Tibberupparken til et attraktivt boligområde, tiltrække nye lejere og bibeholde eksisterende, gøre beboerne stolte af Tibberupparkens boliger og området, øge beboernes lyst til en frivillig indsats samt at skabe et trygt og rart nærmiljø, hvor naboerne kender hinanden, på tværs af kulturer og generationer.

Indsatserne gennemføres af en Netværkskoordinator og en Brobygger. Den grundlæggende tanke er, at medarbejderne i helhedsplanen er facilitatorer for den forandring, der skal ske.

Læs vores helhedsplaner: Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken og den korte udgave. Se også vores visitkort.