Områdesekretariatet er ansvarlig for den overordnede koordinering af boligsociale indsatser i Helsingør Kommune, og skal bidrage til en sammenhængende udvikling og erfaringsudveksling omkring indsatserne.

Boligselskaberne Nordkysten og Boliggården har sociale Helhedsplaner og indsatser i følgende boligområder i Helsingør kommune:

Nøjsomhed, Ellekildehave, Vapnagaard og Tibberupparken.

Der ud over har områdesekretariatet ansvaret for to tværgående indsatser; Bydelsmødre og Fritidsjob. Arbejdet med disse indsatser foregår i et tæt samarbejde med medarbejderne i de tre helhedsplaner og de involverede beboere.