Områdesekretariatet er ansvarlig for den overordnede koordinering af boligsociale indsatser i Helsingør Kommune, og skal bidrage til en sammenhængende udvikling og erfaringsudveksling omkring indsatserne.

Boligselskaberne Nordkysten og Boliggården har sociale Helhedsplaner og indsatser i følgende boligområder i Helsingør kommune:
Nøjsomhed, Ellekildehave, Vapnagaard og Tibberupparken.

Hvad er en boligsocial helhedsplan?

En boligsocial helhedsplan fortæller, hvordan et boligområde i samarbejde med beboerne kan udvikles og gøres til et endnu bedre sted at bo. Formålet med en helhedsplan er at styrke den sociale infrastruktur og løfte den enkelte beboer via medindflydelse og deltagelse til gavn for hele boligområdet. Indsatserne har fokus på at forebygge sociale problemer, opbygge beboernes ressourcer og understøtte kommunale aktørers arbejde.

En boligsocial helhedsplan er midlertidig (typisk 3-4 år) og der arbejdes inden for følgende indsatser:

  • Børn, unge og familie
  • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  • Beboernetværk, inddragelse og demokrati
  • Sundhed
  • Udsatte grupper
  • Kultur og fritid
  • Image og kommunikation

Udarbejdelse af boligsocial helhedsplan

En boligsocial helhedsplan forberedes i dialog med den koordinerende indsats i boligområdet, kommunen, boligorganisationer og beboerdemokrater.

Den endelig ansøgning om en boligsocial helhedsplan godkendes i kommunen af de politiske udvalg og Byrådet. Derudover skal helhedsplanen godkendes af boligorganisationerne – herunder beboerdemokraterne, og af styregruppen. Afslutningsvis skal ansøgningen godkendes af Landsbyggefonden.

Finansiering:

En boligsocial helhedsplan finansieres primært af Landsbyggefonden, men med krav om en lokal medfinansiering på min. 25%.

Hvem er ansvarlige?

Boligorganisationerne er driftsansvarlige for de boligsociale helhedsplaner. Typisk ansættes en projektleder og nogle boligsociale medarbejdere. I Helsingør er der oprettet et Områdesekretariat til at lede og koordinere helhedsplanerne. Koordinering foregår i tæt samarbejde med Helsingør kommune.