Bydelsmødre

Områdesekretariatet er ansvarlig for gennemførelsen af Bydelsmødreindsatsen, der går på tværs af de tre helhedsplaner Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed. Aktiviteten er et supplement til de aktiviteter, som de tre helhedsplaner selv iværksætter under indsatsområde ” Børn, unge og familier”.

Hvad er bydelsmødre?

Bydelsmødre-aktiviteten skal gennemføres for at sikre, at kvinder (fortrinsvis med etnisk minoritetsbaggrund) i udsatte boligområder bliver aktive medborgere og at deres ressourcer kommer i fokus og styrkes. Dermed kan mødrene bidrage til at skabe en bedre hverdag og en øget integration for dem selv, deres børn og de kvinder og familier de kommer i kontakt med.

Bydelsmødrenes rolle er i høj grad at afhjælpe problematikker særligt omhandlende børn, unge og familier i boligområderne. De skal være med til at sikre, at familierne får den nødvendige professionelle hjælp, samt at de socialt udsatte mødre og deres familier opnår et større netværk, som kan mindske isolation og ensomhed. Bydelsmødrene kan åbne op for samtaler, der afliver myter om kommunen og det danske samfund. Bydelsmødrene kan invitere til åbenhed om tabuer og dilemmaer, og de kan starte en ligeværdig debat, fordi kvinderne kan genkende sig selv i Bydelsmødrene og omvendt. Bydelsmødrene leverer ikke løsninger, men derimod viden og information. Bydelsmødrene er ligeværdige, kvalificerede samtalepartnere, og de opnår flotte resultater gennem ligeværdig dialog på frivillig basis.

Hvem er bydelsmødre? Bydelsmødrene er kvinder over 18 år i Nøjsomhed, Tibberupparken og Vapnagaard fortrinsvis med etnisk minoritets baggrund. Kvinderne skal have lyst til og mod på at hjælpe både sig selv og andre kvinder og familier gennem frivilligt arbejde.

Aktiviteten består af fire faser: Fase1: Etablering af Bydelsmødre, Fase 2: Uddannelse af Bydelsmødre med diplomoverrækkelse, Fase 3: Bydelsmødrene i funktion og Fase 4: Forankring af Bydelsmødre.

Der uddannes ca. 13 bydelsmødre i foråret 2015 og ligeledes i foråret 2016. Uddannelsen forløber over 14 aftner, hvor kvinderne føres igennem et pensum der er fastlagt af Bydelsmødrenes Landsorganisation. Underviserne er så vidt muligt lokale fagpersoner, som desuden indgår i en referencegruppe omkring indsatsen. Dette understøtter den lokale forankring og det brobygningselement, som bydelsmødreindsatsen blandt andet indeholder.

Hvis du vil vide mere om bydelsmødrenes arbejde eller om uddannelsen kan du kontakte Ulla Schärfe eller Dorthe Qwist Greve

FB-f-Logo  blue 29Følg os på Facebook

Læs mere om bydelsmødre