BoGro1

Med 6,7 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden er Områdesekretariat Helsingør og foreningen Haver til Maver gået sammen om projektet BoGro, der sigter mod en opblomstring af naboskabet i byerne. Vi vil vise en ny vej til sameksistens og trivsel i danske boligområder og vise, hvordan vi, ved at omdanne de grønne fællesarealer til nye byrum, kan opbygge eller genskabe de naboskaber, som var tanken bag de almene boligområder.

Fra januar 2015 til udgangen af 2017 udvikler BoGro tre engagerende og indbydende udemiljøer i boligområderne Tibberupparken i Espergærde, samt Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør.

Områdesekretariat Helsingør står bag BoGro og samarbejder med Haver til Maver, Helsingør Kommune, samt Boliggården, Boligselskabet Nordkysten og Boligkontoret Danmark.

BoGro logo color3

Kontakt:
Lyng Brøndum Dyrholm, Projektudvikler
Mail:

Telefon: 29649987

Sally N. Andersen, Haveformidler
Mail:
Telefon 22700723

Ole Madsen, Konsulent
Telefon: 26292446

Links:
Vapnagaard: www.vapnet.dk
Boliggården: www.boliggaarden.dk
Nordkysten: www.bolignordkysten.dk
Nordea-fonden: www.nordeafonden.dk
Haver til maver: www.havertilmaver.dk
BoGro; www.havertilmaver.dk/bo-og-gro
Facebook: