Kort om

Nøjsomhed

Boligområdet Nøjsomhed er en afdeling under boligselskabet Boliggården. Nøjsomhed er beliggende ved Sydvej, Nordvej og Rønnebær Alle ca. 2 km vest for Helsingør centrum. Afdelingen blev taget i brug i 1964 og blev udvidet i 1972. Afdelingen blev renoveret i perioden 1993-1995 og fik blandt andet ny facadebeklædning. Afdelingen består af en 3-etagers blok, seks 4-etagers blokke og tre 8-etagers blokke.

Boligerne er fordelt på 464 boliger: 48 1-rums boliger, 144 2-rums boliger, 48 3-rums boliger og 224 4-rums boliger.

Oven på den gamle varmecentral er der etableret et mindre aktivitetshus, der huser afdelingsbestyrelsens kontor og danner ramme om en række sociale aktiviteter i afdelingen. Desuden er der på Nordvej 2 etableret fælles faciliteter til områdets ejendomsfunktionærer samt projektlederen for helhedsplanen og to boligsociale projektmedarbejdere.

FB-f-Logo  blue 29Følg Nøjsomhed på Facebook